CENTRO DE DÍA MILLADOIRO

No CENTRO DE DÍA MILLADOIRO temos como compromiso mellorar a calidade de vida dos nosos maiores e das súas familias, para o que prestamos un servizo flexible e adaptado a cada caso.

Somos unha empresa formada por un equipo de profesionais con ampla experiencia e formación en xeriatría e xerontoloxía, o que nos permite ofrecer cobertura a todas as necesidades específicas de cada maior. O noso equipo multidisciplinar fai unha avaliación de cada usuario e deseña un plan terapéutico individualizado para conseguir os mellores resultados.

As familias son un factor clave nos resultados, por iso, para garantir o intercambio de experiencias, a comunicación diaria é un elemento indispensable.

Conseguir o maior grado posible de autonomía persoal e independencia é o obxectivo primordial do noso proceso de atención.

Obxectivos

MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DOS MAIORES E DAS SÚAS FAMILIAS
 • Conseguir o maior grado posible de autonomía persoal e independencia.
 • Previr, mellorar e manter o deterioro físico, cognitivo, psíquico e social dos maiores.
 • Ofrecer atención integral aos problemas de saúde vinculados ao envellecemento.
 • Potenciar as relacións sociais e manter a conexión co entorno.
 • Proporcionar apoio ás familias.

Servizos Básicos

 • Información e asesoramento.
 • Atención á saúde.
 • Fisioterapia rehabilitadora.
 • Terapia ocupacional.
 • Xestión por traballadora social.
 • Animacion sociocultural
 • Dietas por nutricionista
  (almorzo, xantar e merenda)
 • Administración
  de medicamentos.
 • Control da hixiene

Servizos Complementarios

 • Fisioterapia especializada.
 • Atención psicolóxica.
 • Perruquería.
 •  
 • Podoloxía.

As nosas instalacións